Wspierają nas

Poniżej Partnerzy i Przyjaciele, wspólnie z którymi udaje nam się realizować nasze fundacyjne plany i marzenia.

caritas

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Cel ten Caritas D.B. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Diecezji Bydgoskiej.