VI Międzynarodowa Konferencja Montessori “Wybieram Montessori”

To był niezwykle intensywny weekend! Dni od 15 do 17 kwietnia spędziłyśmy w Warszawie na kolejnej już Konferencji Montessori pod tytułem “Wybieram Montessori”. Spotkanie zorganizowane zostało po raz szósty i co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, skupiając prawie siedemset osób. W konferencji biorą udział dyrektorzy placówek montessoriańskich, nauczyciele, a także w mniejszej części rodzice, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat nauczania i wychowania w duchu filozofii dr Marii Montessori. Za każdym razem na spotkanie zapraszane są autorytety w tej dziedzinie kształcenia, takie jak dr Paul Epstein, dr Tanya Ryskind, Laura Dupree czy Patty Sobelman. Nie brakuje również polskich specjalistów w tym środowisku, które stara się zmienić spojrzenie na proces rozwoju dziecka.

Wykłady i warsztaty, z których można było korzystać, oscylowały wokół tematów szkolno - wychowawczych, będących źródłem wielu problemów, ale też pasji i fascynacji. Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na mnóstwo pytań i omawialiśmy wątpliwości rodzące się w każdym z nas, kto poszukuje najlepszej drogi do wprowadzenia dzieci w dorosłość.

Dr Paul Epstein, jako wieloletni obserwator metody Montessori w praktyce, przekonywał na swoich spotkaniach o ogromnie ważnej roli nauczyciela jako osoby prowadzącej dziecko w procesie edukacji. Zachęcał do takiego przygotowania otoczenia, aby proces swobodnego odkrywania świata i eksperymentowania nie był niczym ograniczony. Edukacja bowiem to nie coś, co robi nauczyciel, lecz naturalny proces, który rozwija się spontanicznie w każdej istocie ludzkiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty doszkalające w zakresie oryginalnych i ciekawych lekcji z języka polskiego, muzyki czy sztuki. Można było posłuchać również o sposobach pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami, a także o zagrożeniach wynikających z zagłębiania się dzieci w cyberprzestrzeni. Chętni mogli skorzystać z wiedzy dr Tanyi Ryskind, która tłumaczyła, jak stworzyć odpowiednie środowisko pracy nauczyciela oraz jak powinna wyglądać lekcja w szkole prowadzonej metodą montessori. Nakreśliła też schemat interesującego sposobu opowiadania dzieciom o różnych dziedzinach nauki, dzięki któremu można zachęcić je do dalszej samodzielnej pracy. Spora część warsztatów była skierowana także do dyrektorów placówek szkolnych. Spotkania te przybliżały modele stworzenia szkoły o zdrowej i przyjaznej strukturze działania zarówno dla dyrekcji, jak i nauczycieli oraz uczniów.

Trzydniowa konferencja zmobilizowała nas (i pewnie większość uczestników :)) do sporego wysiłku umysłowego, który zaprocentował jednak dużą dawką wiedzy i pozytywnym spojrzeniem na edukację. Dr Maria Montessori już ponad sto lat temu pokazała, że każde dziecko posiada ukryte zdolności, ujawniające się dzięki mądremu prowadzeniu ucznia przez nauczyciela, będącego jego mentorem.

6_miedzynarodowa_konferencja_montessori

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.