O Nas

Jesteśmy Fundacją, która zajmuje się tworzeniem przyjaznego świata dla wszystkich dzieci. Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, a także promowanie aktywności sportowo – ruchowej i zdrowego odżywiania. Rozpowszechniamy wiedzę i edukujemy w dziedzinie ekologii, kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Działalność Fundacji skierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Chcemy dotrzeć do szkół, przedszkoli oraz domów dziecka.

Działamy po to, aby mali ludzie wyrośli na osoby kreatywne, asertywne, żyjące w zgodzie ze sobą, o silnej osobowości i zdrowym poczuciu własnej wartości. Chcemy dostrzec wyjątkowość i indywidualność każdego młodego człowieka oraz przyczynić się do tego, aby z radością rozwijał swoje pasje i zainteresowania. Wierzymy, że dzięki naszej pracy dzieci będą szczęśliwe.Nasza Fundacja została stworzona z myślą o wszystkich dzieciach. Promujemy alternatywną edukację w dziedzinie kultury, sztuki, ekologii i zdrowego stylu życia. Chcemy też uświadomić rodzicom i wychowawcom, że sposób, w jaki młodzi ludzie są przez nich traktowani, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego świata w przyszłości. Wierzymy, że dzieci obdarzane szacunkiem, będą preferowały życie bez konfliktów i wojen.