• head_img4
  • head_img3
  • head_img
  • lechstarter_1162x327-2

Blog

Fundacja

Pro Liberis

Jesteśmy Fundacją, która zajmuje się tworzeniem przyjaznego świata dla wszystkich dzieci. Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, a także promowanie aktywności sportowo - ruchowej i zdrowego odżywiania. Rozpowszechniamy wiedzę i edukujemy w dziedzinie ekologii, kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Działalność Fundacji skierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli. Chcemy dotrzeć do szkół, przedszkoli oraz domów dziecka.

Działamy po to, aby mali ludzie wyrośli na osoby kreatywne, asertywne, żyjące w zgodzie ze sobą, o silnej osobowości i zdrowym poczuciu własnej wartości. Chcemy dostrzec wyjątkowość i indywidualność każdego młodego człowieka oraz przyczynić się do tego, aby z radością rozwijał swoje pasje i zainteresowania. Wierzymy, że dzięki naszej pracy dzieci będą szczęśliwe.

LUDZIE FUNDACJI

Joanna Smalcerz
Prezes
Joanna Rygielska
Członek Rady Fundacji
Barbara Baldowska
Członek Rady Fundacji
Grażyna Smalcerz
Członek Rady Fundacji
Agnieszka Napora
Wolontariuszka
Karina Cyl-Kledzik
Wolontariuszka
Monika Rygielska
Wolontariuszka
Paulina Dolata
Wolontariuszka

Nasza Fundacja została stworzona z myślą o wszystkich dzieciach. Promujemy alternatywną edukację w dziedzinie kultury, sztuki, ekologii i zdrowego stylu życia. Chcemy też uświadomić rodzicom i wychowawcom, że sposób, w jaki młodzi ludzie są przez nich traktowani, ma ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego świata w przyszłości. Wierzymy, że dzieci obdarzane szacunkiem, będą preferowały życie bez konfliktów i wojen.